ADHD – jak przebiega u dzieci, a jak u dorosłych?

ADHD – jak przebiega u dzieci, a jak u dorosłych?

Artykuł sponsorowany

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to zaburzenie neurobiologiczne, które charakteryzuje się trudnościami w koncentracji, nadmierną aktywnością oraz impulsywnością. Chociaż ADHD jest częściej diagnozowane u dzieci, to wiele osób dorosłych również może cierpieć na to zaburzenie. Poznajmy bliżej objawy ADHD i jego przebieg u dzieci i dorosłych.

Co to jest ADHD?

ADHD jest zaburzeniem rozwojowym, które wpływa na funkcjonowanie mózgu, zwłaszcza obszarów odpowiedzialnych za koncentrację, kontrolę impulsów i regulację zachowań. Osoby z ADHD często mają trudności w skupianiu uwagi, są nadmiernie ruchliwe i impulsywne.

Objawy ADHD u dzieci

U dzieci objawy ADHD mogą objawiać się w różny sposób. Mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi, są niezdyscyplinowane, niecierpliwe i nadmiernie aktywne. Często mają trudności w szkolnej nauce, zorganizowaniu swojego czasu i kontaktach z rówieśnikami.

Objawy ADHD u dorosłych

W przypadku dorosłych objawy ADHD mogą mieć inne oblicze. Osoby dorosłe z ADHD mogą doświadczać trudności w organizacji i planowaniu, mają problemy z zarządzaniem czasem, są impulsywne i mają trudności z kontrolą emocji. Mogą również odczuwać niepokój i problemy z relacjami interpersonalnymi.

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD jest dokonywana na podstawie obserwacji i wywiadu z osobą dotkniętą tym zaburzeniem. Ważne jest również wykluczenie innych możliwych przyczyn objawów. Specjalista, tak jak psycholog lub psychiatra, przeprowadza odpowiednie badania i analizuje zgromadzone dane.

Leczenie ADHD

Leczenie ADHD jest oparte na indywidualnym podejściu do pacjenta. Najczęściej stosuje się kombinację terapii behawioralnej i farmakoterapii. Terapia behawioralna ma na celu nauczenie umiejętności radzenia sobie z objawami ADHD, poprawę samoświadomości i budowanie zdrowych nawyków. Farmakoterapia polega na stosowaniu leków, takich jak stymulanty, które pomagają w kontrolowaniu objawów ADHD. Wybór odpowiedniego leczenia zależy od wieku pacjenta, nasilenia objawów oraz indywidualnych potrzeb i preferencji.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest kluczowym elementem leczenia ADHD. Może obejmować różne techniki, takie jak trening umiejętności społecznych, trening organizacji i planowania, oraz techniki radzenia sobie ze stresem. Psychoterapeuta wspiera osobę z ADHD w nauce strategii, które pomogą jej w lepszym funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Farmakoterapia

W przypadkach, gdy objawy ADHD są znaczące i mają negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostki, lekarz może zdecydować o zastosowaniu farmakoterapii. Stymulanty, takie jak metylofenidat czy amfetaminy, są najczęściej przepisywanymi lekami w leczeniu ADHD. Mają one na celu poprawę koncentracji, redukcję impulsywności i nadmiernej aktywności.

Powiązane posty

Napisz komentarz

Ohmadame